ÇATI GERİ DÖNÜŞÜM
+90 (262) 724 9794
info@catigeridonusum.com

Çevre Politikası

Çevre Politikası

ÇATI GERİ DÖNÜŞÜM, olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda;

-  İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.

-  Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.

-  Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.

-  Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.

-  Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.

-  Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.

-  Acil Durum Riskleri’ni azaltmak.

-  Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.

-  ”ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ“nin tüm gereklerini yerine getirmek

-  İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.

- Çevre Yönetim Sistemimizi Sürekli Iyileştirmek, çevrede yol açtığımız kirlenmeyi önlemek

Çevre Yönetim Sistemi Politikamızdır.

 

Çevre Politikası
Tags